ברוכים הבאים ל  "Content Wing"

תאריך עדכון אחרון: 02/10/2018

תנאים והתניות אלה מתארים את הכללים והתקנות לשימוש באתר "Content Wing".

"Content Wing" נמצא בכתובת: ת.ד. 2381, קירית אונו  ישראל,

על ידי גישה לאתר זה אנו מניחים שאתה מקבל את התנאים וההגבלות במלואם.
אל תמשיך להשתמש באתר האינטרנט של "Content Wing" אם אינך מקבל את כל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה.

המונחים הבאים חלים על התנאים וההגבלות, הצהרת הפרטיות והודעת ההתראהוכל הסכם או כל הסכמים:
"הלקוח", "אתה" ו"הנך "מתייחס אליך, אל האדם שמגיע לאתר זה ומקבל את התנאים וההגבלות של החברה.
"החברה", "עצמנו", "אנחנו", "שלנו" ו "אותנו", מתייחס לחברה שלנו.
"צד", "צדדים" או "אותנו" מתייחס הן ללקוח והן לעצמנו, או ללקוח או לעצמנו.

כל התנאים מתייחסים להצעה, לקבלה ולשיקול של התשלום הדרוש כדי לקבל על עצמו את תהליך הסיוע שלנו ללקוח בצורה המתאימה ביותר,
בין אם בישיבות רשמיות של משך זמן קבוע או בכל אמצעי אחר, למטרה מפורשת של עמידה צרכי הלקוח בכבוד
של מתן השירותים / השירותים המוצהרים של החברה, בהתאם לדין הישראלי המקובל ובכפוף לו.
כל שימוש במינוח הנ"ל או במילים אחרות, באותיות ראשיות ייחודיות, רבות, באותיות ראשיות
ו / או הוא או הן, נלקחות כמתחייבות, ולפיכך הן מתייחסות לאותה.

עוגיות – cookie:

אנו משתמשים בעוגיות.
על ידי שימוש באתר האינטרנט של "Content Wing", אתה מסכים לשימוש בקובצי cookie בהתאם למדיניות הפרטיות של "Content Wing".
רוב אתרי האינטרנט האינטראקטיביים של ימינו משתמשים בקובצי Cookie  כדי לאפשר לנו לאחזר את פרטי המשתמש עבור כל ביקור.
עוגיות משמשות באזורים מסוימים של האתר שלנו כדי לאפשר את הפונקציונליות של אזור זה וקלות השימוש עבור אותם אנשים המבקרים.

חלק משותפים / שותפים הפרסום שלנו עשויים גם להשתמש בקובצי cookie

רישיון:

אלא אם צוין אחרת,  "Content Wing" ו / או בעלי הרישיונות שלו הם בעלי זכויות הקניין הרוחני עבור כל חומר ב "Content Wing".
כל זכויות הקניין הרוחני שמורות. באפשרותך להציג ו / או להדפיס דפים מ  https://www.contentwing.co.il
לשימושך האישי בכפוף למגבלות שנקבעו בתנאים ובתנאים אלה.

אסור לך:

לפרסם מחדש חומר מ-    https://www.contentwing.co.il
מכירה, שכירות או רישיון משנה מאת https://www.contentwing.co.il
לשכפל, לשכפל או להעתיק חומר מ https://www.contentwing.co.il
הפצה מחדש של תוכן מ Content Wing (אלא אם התוכן נעשה במיוחד עבור חלוקה מחדש).

תגובות משתמשים:

חלקים מסוימים באתר זה מציעים הזדמנות למשתמשים לפרסם ולהחליף דעות, מידע,חומר ונתונים ('הערות') באזורים של האתר.
תוכן אגף אינו המסך, לערוך, לפרסם או לסקור הערות לפני ההופעה שלהם באתר האינטרנט
ואת הערות לא משקפים את דעות או דעות של  ,"Content Wing" סוכניה או שותפיה.
הערות משקפות את הדעה ואת דעתו של מי מפרסם דעה כזו או דעה.
במידה המותרת על פי החוקים הרלוונטיים  "Content Wing" לא יהיה אחראי
או אחראי להערות או לכל עלות אובדן, חבות, נזקים או הוצאות שנגרמו ו / או נגרמו כתוצאה מכל שימוש ו / או פרסום ו / או הופעה של תגובות באתר זה .

"Content Wing" מקנה את הזכות לפקח על כל ההערות ולהסיר כל הערה אשר לדעתה,
לפי שיקול דעתה המוחלט, להיות בלתי הולמת, פוגעת או אחרת תוך הפרה של התנאים וההגבלות.

אתה מתחייב ומצהיר כי:

אתה רשאי לפרסם את הערות באתר האינטרנט שלנו ויש לנו את כל הרישיונות הדרושים והסכמות לעשות זאת;
ההערות אינן מפרות זכות קניין רוחני, לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים,פטנטים או סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות של צד שלישי כלשהו;
ההערות אינן מכילות חומר משמיץ, דיבה, פוגע, מגונה או בלתי חוקי אחרת או חומר המהווה פלישה לפרטיות ההערות
לא ישמשו כדי לקדם או לקדם פעילות עסקית או מותאמת אישית או נוכחית או פעילות בלתי חוקית.
אתה מעניק בזאת ל "Content Wing"  רישיון בלעדי ללא תמלוגים לשימוש, לשכפל, לערוך ולהסמיך אחרים להשתמש, לשכפל ולערוך את כל ההערות שלך בכל צורה, פורמטים או מדיה.

קישור לתוכן שלנו:

הארגונים הבאים רשאים לקשר לאתר האינטרנט שלנו ללא אישור מראש ובכתב:

סוכנויות ממשלתיות;
מנועי חיפוש;
ארגוני חדשות;
מפיצי ספריות מקוונות כשהם מציגים אותנו בספרייה עשויים לקשר לאתר האינטרנט שלנו באותו
אופן שבו הם מקשרים לאתרי האינטרנט של עסקים רשומים אחרים;
ועסקים מוכרים בכל רחבי העולם, למעט שידול של ארגונים ללא כוונת רווח,
קניוני צדקה וקבוצות גיוס תרומות למטרות צדקה, אשר עשויים שלא ליצור קישור לאתר שלנו.

ארגונים אלה רשאים לקשר לדף הבית שלנו, לפרסומים או לאתר אחר, כל עוד הקישור:

(א) אינו מטעה כלל;
(ב) אינה מזכירה באופן חסוי חסות, אישור או אישור של הצד המקשר ומוצריו או השירותים שלו; ו
(ג) מתאים בהקשר של האתר של הצד המקשר.

אנו עשויים לשקול ולאשר על פי שיקול דעתנו הבלעדי בקשות אחרות לקישור מסוגי הארגונים הבאים:

מקורות ידועים לצרכן ו / או מידע עסקי כגון צ'יימברס אוף קומרס, אמריקן רכב האגודה, AARP ו הצרכנים האיחוד;

אתרי קהילה של dot.com;
עמותות או קבוצות אחרות המייצגות צדקה, כולל אתרי מתן צדקה,מפיצי ספריות מקוונות;
פורטלי אינטרנט;משרדי רואי חשבון, משפט וייעוץ, אשר לקוחותיהם העיקריים הם עסקים; ומוסדות חינוך ואגודות מקצועיות.

אנו מאשרים בקשות קישורים מארגונים אלה אם נקבע כי:
(א) הקישור לא ישקף בצורה שלילית עלינו או על העסקים המוסמכים שלנו (לדוגמה, איגודי סחר או ארגונים אחרים המייצגים סוגים חשודים מטבעם, כגון עבודה ב- הזדמנויות ביתיות, לא יורשו לקשר);
(ב) לארגון אין תיעוד משביע רצון אצלנו;
(ג) ההטבה לנו מן הנראות הקשורה בהיפר-קישור עולה על היעדר הקישור היא בהקשר של מידע על המשאבים הכלליים, או שהיא עולה בקנה אחד עם תוכן העריכה בעלון או במוצר דומה המקדם את משימת הארגון.

ארגונים אלה רשאים לקשר לדף הבית שלנו, לפרסומים או לאתר אחר, כל עוד הקישור:
(א) אינו מטעה כלל;
(ב) אינו מעיד באופן מזויף על חסות, אישור או אישור של הצד המקשר ומוצרים או שירותים; ו
(ג) מתאים בהקשר של האתר של הצד המקשר .

אם אתה מבין הארגונים המפורטים בסעיף 2 לעיל ומעוניינים לקשר לאתר שלנו,

עליך להודיע לנו על-ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@contentwing.co.il .
הזן את שמך, את שם הארגון שלך, את פרטי הקשר שלך (כגון מספר טלפון ו / או כתובת דוא"ל )
וכן את כתובת האתר שלך, רשימה של כל כתובות האתרים שמהן אתה מתכוון לקשר לאתר האינטרנט שלנו,
ורשימה של כתובות האתר באתר שלנו שאליהן ברצונך לקשר.
זמן התגובה מוערך  2-3 שבועות לתגובה.

ארגונים מאושרים עשויים ליצור היפר-קישור לאתר האינטרנט שלנו באופן הבא:
על ידי שימוש בשם החברה שלנו; אוֹ על ידי שימוש של מאתר משאבים אחידים (כתובת אינטרנט) להיות מקושר;
אוֹ  על ידי שימוש בכל תיאור אחר של אתר האינטרנט שלנו או חומר מקושר זה הגיוני בתוך ההקשר ואת הפורמט של התוכן באתר של המקשר.
אין להשתמש בלוגו של Content Wing או בגרפיקה אחרת לצורך קישור ללא הסכם רישיון מסחרי .

Iframes:

ללא אישור מראש והרשאה מפורשת בכתב, לא ניתן ליצור מסגרות סביב דפי האינטרנט שלנו או
להשתמש בטכניקות אחרות שמשנות באופן כלשהו את המצגת החזותית או את המראה של אתר האינטרנט שלנו.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו,
כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר.
במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "Content Wing".

שמירת זכויות"

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי לבקש ממך להסיר את כל הקישורים או כל קישור מסוים לאתר האינטרנט שלנו.
אתה מסכים להסיר באופן מיידי את כל הקישורים לאתר האינטרנט שלנו לפי בקשה זו.
כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הקישור שלה בכל עת.
על ידי המשך הקישור לאתר האינטרנט שלנו, אתה מסכים לציית לתנאים וההגבלות המקשרים האלה ולציית להם.

הסרת קישורים מהאתר שלנו:

אם אתה מוצא כל קישור באתר האינטרנט שלנו או כל אתר מקושר שנוי במחלוקת מכל סיבה שהיא, תוכל ליצור איתנו קשר.
אנו נדון בבקשות להסרת קישורים אך לא תהיה לנו כל מחויבות לעשות זאת או להגיב ישירות אליך.
בעוד אנו משתדלים להבטיח שהמידע באתר זה נכון, איננו מצדיקים את שלמותו או דיוקו; וכן איננו מתחייבים להבטיח שהאתר יהיה זמין או שהחומר באתר מעודכן.

אחריות תוכן

לא תהיה לנו כל אחריות או חבות עבור כל תוכן המופיע באתר האינטרנט שלך.
אתה מסכים לשפות ולהגן עלינו מפני כל הטענות הנובעות או מבוססות על האתר שלך.
אין קישורים (קישורים) בכל דף באתר האינטרנט שלך או בכל הקשר המכיל תוכן או חומרים העלולים להתפרש כדיבה,
גסה או פלילית, או שמפר, מפר או מפר את ההפרה או הפרה אחרת של כל זכויות צד שלישי.

כתב ויתור:

עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו שוללים את כל המצגים,
האחריות והתנאים הקשורים לאתר האינטרנט שלנו והשימוש באתר זה
(לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת על פי דין ביחס לאיכות משביעת רצון, הכוונה למטרה ו / או את השימוש של טיפול סביר ומיומנות).

אין שום דבר בכתב ויתור זה:

להגביל או לא לכלול את האחריות שלנו או למוות או לפגיעה גופנית הנובעת מרשלנות;
להגביל או לא לכלול את האחריות שלנו או בגין הונאה או מצג שווא של הונאה;
להגביל את כל ההתחייבויות שלנו או את התחייבויותיך בכל דרך שאינה מותרת על פי החוק החל; אוֹ אל תכלול את כל ההתחייבויות שלנו או את התחייבויותיך שלא ניתן לכלול אותן במסגרת החוק החל.

המגבלות והחרגות של האחריות המפורטות בסעיף זה ובמקומות אחרים בכתב ויתור זה:
(א) כפופים לפסקה הקודמת; וכן
(ב) להסדיר את כל ההתחייבויות הנובעות מתנאי כתב ויתור או ביחס לנושא כתב ויתור זה,
לרבות התחייבויות הנובעות מחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות) ובפרת חובה חקוקה.

במידה והאתר והמידע והשירותים באתר ניתנים ללא תשלום,  לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא.

איזור שיפוט:
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

תודות ומידע ליצירת קשר

דף תנאים והגבלות זה נוצר בגנרטור termsandconditionstemplate.com .
אם יש לך שאלות בנוגע לאחד מהמונחים שלנו, צור איתנו קשר.