בדוק קישורים ועוגנים בדפי אינטרנט או באתרי אינטרנט מלאים